Contacte

Presentació

El Programa E+E (empresa+escola, escola+empresa) és fruit d'un conveni marc de col·laboració signat l’any 1.994 entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, a partir de l'obligatorietat de les pràctiques dels alumnes de formació professional en centres de treball i , conscients de la importància de les pràctiques en centres de treball, manifesten la voluntat d'establir fórmules de col·laboració més enllà de les previstes en els textos legals.

El programa E+E sorgeix a partir d'aquesta voluntat de col·laboració i té com a finalitat facilitar la relació entre el món educatiu i el món productiu: és un pont entre els centres de formació professional i les empreses per a la transició dels joves al món laboral, un ajut a la política de recursos humans de les empreses.

Més informació