Contacte

Lliurament dels tercers premis a la qualitat en la col·laboració Escola - Empresa

L'objectiu dels premis que s'han convocat en aquesta tercera edició ha estat el de reconèixer la capacitat de col·laboració i treball conjunt entre els centres de formació professional i les empreses o entitats per tal de trobar espais de benefici mutu que reporti una millora de la qualitat de la formació professional. Els premiats són tàndems "empresa-centre" que s'han aliat per definir uns projectes de cooperació i desenvolupar-los d'acord amb unes necessitats mútues identificades prèviament.

El Jurat dels Premis està co-presidit per la Direcció del Consell de Cambres i per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. [veure galeria fotogràfica]

El jurat dels premis ha hagut de dirimir entre 25 centres i 27 empreses o entitats que s'han agrupat en 24 projectes de cooperació, d'entre totes les empreses i centres el jurat ha atorgat el premi a 7 projectes de cooperació amb el veredicte següent:

Premi a la cooperació entre l'Associació d'Empreses de serveis de Tarragona i l'Institut Pere Martell de Tarragona.

L'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) està integrada per una cinquantena d'empreses dedicades a la prestació de serveis de manteniment industrial. Com a col·lectiu empresarial, ha apostat per una estratègia comuna i compartida per aconseguir la qualificació professional dels futurs tècnics de manteniment del sector que necessiten a partir dels cicles formatius de manteniment i instal·lació que imparteix l'Institut Pere Martell.

L'Institut Pere Martell ha estat obert a les necessitats plantejades des de l'Associació empresarial i ha sabut trobar solucions formatives i organitzatives adequades a les necessitats reals i concretes de les empreses i els seu personal.

I junts ha construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Acordar junts els continguts formatius a desenvolupar en els àmbits del manteniment industrial i la soldadura.
 • Desenvolupar cicles formatius en alternança.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Facilitar l'accés de treballadors a la formació dels cicles formatius.
 • Donar recursos didàctics a centres.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat a les empreses.
 • Instaurar un premi a l'esforç i especial dedicació de l'alumnat dels cicles de Manteniment

El Premi el van recollir:

 • el president d'AEST, Sr. Francisco Javier Rodríguez Cabrera
 • i el director de l'Institut, Sr. Angel Miquel Rodríguez

Premi a la cooperació entre el centre metal·lúrgic de Sabadell i l'Institut de Badia del Vallès.

El Centre Metal·lúrgic de Sabadell és una Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic que aplega unes 1850.

Estan integrats al Centre Metal·lúrgic els empresaris de diversos gremis entre els quals es troba el d'Instal·ladors d'Electricitat i Fontaneria.

Com a col·lectiu empresarial, i específicament a través dels empresaris d'electricitat, s'ha apostat per una decidida política de suport a la formació professional d'electricitat que imparteix l'Institut de Badia del Vallès, adquirint un compromís de formació i qualificació conjunta dels futurs professionals.

L'Institut de Badia del Vallès ha realitzat una important aposta estratègica i un gran esforç per obrir la seva oferta formativa d'electricitat, tant de grau mitjà com de superior, a la realitat empresarial i oferir models formatius flexibles i adaptables a les empreses agremiades i als treballadors del Vallès Occidental, a través de l'acord de col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic.

I junts han construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Adequar els continguts formatius a les necessitats actuals de les empreses.
 • Desenvolupar cicles formatius en alternança.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Facilitar l'accés de treballadors a la formació dels cicles formatius.
 • Donar recursos didàctics a centres.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat a les empreses.

El Premi el van recollir:

 • el director general del Centre Metal·lúrgic de Sabadell, Sr. Gabriel Torras i Balcells.
 • i la directora de l'Institut, Sra. Rosario Tomàs López.

Premi a la cooperació entre l'empresa Taurus i l'Institut Aubenç, ambdós d'Oliana

Taurus és una empresa d'electrodomèstics, bricolatge i gamma blanca ubicada al poble d'Oliana (Alt Urgell), amb una aposta clara per la innovació i el desenvolupament de nous productes propis i amb una gran expansió a Espanya, Europa i a països de la resta del món, com Brasil, Xina, Índia, Sud-àfrica, Rússia, Argentina i Mèxic.

Taurus ha establert una aliança amb l'Institut Aubenç, d'Olina, amb la participació de l'Ajuntament d'Oliana i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per desenvolupar els títols de grau mitjà i grau superior d'administració adaptat al comerç internacional, per tal de facilitar la qualificació professional del treballadors de l'empresa i la formació de joves de la comarca de l'Alt Urgell, d'acord amb les seves necessitats. L'empresa premiada ha promogut la contractació laboral de l'alumnat en finalitzar els cicles i ha contribuït a la formació del professorat.

L'Institut Aubenç, és un petit centre que imparteix ESO, i a partir de l'acord amb Taurus, també cicles formatius, que ha sabut adaptar-se amb una altíssima eficàcia i eficiència al seu entorn proper, la qual cosa l'ha portat ha formar a més de 30 professionals cada any, d'edats compreses entre els 18 i els 60 anys, convertint-se així en un important generador d'oportunitats pel conjunt de la societat de l'Alt Urgell.

I junts ha construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Organitzar la formació per facilitar l'accés de treballadors de l'empresa als cicles formatius.
 • Adequar els continguts formatius a les necessitats de l'empresa, fent especial incidència en la formació en comerç internacional.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Facilitar l'accés de treballadors a la formació dels cicles formatius.
 • Compartir recursos tecnològics de cada part.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat a l'empresa.

El Premi el van recollir:

 • el president de Taurus, Sr. Ramon Térmens i Navarro.
 • i el director de l'Institut, Sr. Adrià Pérez i Teixidó

Premi a la cooperació entre IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY i l'Institu Andreu Nin, del Vendrell

IDIADA, Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, és una empresa ubicada al municipi de Santa Oliva, prop del Vendrell, de referència mundial en el sector de l'automòbil que disposa d'una de les més grans instal·lacions europees dedicades a la investigació, el desenvolupament, l'assaig i l'homologació de vehicles, i que té com a clients els principals fabricants del sector.

Com a empresa, IDIADA ha establert una aliança estratègica amb l'Institut Andreu Nin, del Vendrell, per tal d'impulsar la formació i la qualificació de nous professionals del sector del manteniment de vehicles, adaptats a les necessitats singulars de l'empresa i el sector en general.

L'empresa ha realitzat una aposta ferma i ha adquirit un fort compromís de suport tecnològic i de recursos, així com de corresponsabilització en la formació que imparteix l'Institut Andreu Nin per tal de contribuir a la formació dels joves de la comarca del Baix Penedès i facilitar el reconeixement i la millora de la qualificació professional del personal d'IDIADA.

L'Institut Andreu Nin, ha estat capaç de prendre les decisions oportunes per adaptar-se als nous reptes de professionalització plantejats per l'empresa i actuar amb elevada eficiència per adequar els seus recursos humans i materials als nous requeriments. També ha estat capaç d'alinear els seus objectius i recursos d'acord amb els exigents requeriments empresarials.

I junts ha construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Adequar els continguts formatius a les necessitats de l'empresa.
 • Desenvolupar un cicle formatiu en alternança.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Facilitar l'accés de treballadors a la formació dels cicles formatius, així com del reconeixement de la seva experiència laboral.
 • Disposar de les instal·lacions i els recursos didàctics adients.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat en l'empresa.

El Premi el van recollir:

 • la cap de Recursos Humans d'IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Sra. Àngels Mas Torrell
 • i la directora de l'Institut, Sr.a Susanna Ma. Ecay Jardí

Premi a la cooperació entre la corporació alimentària de Guissona i l'Institut de Guissona

El Grup Alimentari de Guissona, a través de les diferents empreses que el conformen, compta amb una àmplia experiència en el sector agroalimentari, desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris. Les dues principals empreses del Grup són la cooperativa Agropecuària de Guissona, que realitza la cria i l'engreix de les aus i del bestiar, i la Corporació Alimentària Guissona, S.A. que desenvolupa totes les activitats industrials, així com les activitats comercials, principalment a través de les tendes "BonÀrea".

Des de fa molts anys, el Grup va plantejar-se la necessitat de cooperar amb la formació professional per tal de garantir la formació i la qualificació dels futurs professionals necessaris per desenvolupar-se com a empresa, així com per millorar la qualificació professional del seu personal.

En aquest sentit, ha establert reiterats acords de col·laboració amb l'Institut de Guissona per tal impulsar la formació en manteniment industrial i d'administració i comercialització de productes càrnics, convertint-se en empresa pionera i referent a Catalunya en l'àmbit de la cooperació entre les empreses i els centres de formació professional.

L'Institut de Guissona, és un centre de secundària, i a partir de l'acord amb la Corporació, també cicles formatius, que ha sabut adaptar-se amb gran eficàcia i eficiència al seu entorn proper, configurant una formació innovadora i adequada a les necessitats específiques del manteniment d'instal·lacions automatitzades i de fred industrial i de comercialització alimentària.

L'Institut premiat ha estat capaç de trobar solucions imaginatives per respondre adequadament als reptes plantejats, trobant fórmules organitzaves i curriculars adequades a les persones treballadores, i ha esdevingut un centre pioner a Catalunya en desenvolupar l'actualment anomenada "Nova FP" i, que amb aquests premis, el jurat ha volgut reconèixer.

I junts, institut i empresa, ha construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Ser un projecte de referència en l'establiment acords de col·laboració de contingut intensiu entre les empreses i els centres.
 • Canviar el concepte d'FP "escolaritzadora", pel de "professionalitzadora" al servei de les empreses i les persones.
 • Facilitar i incentivar l'assistència de treballadors a la formació i relacionar aquesta formació amb la política de promoció de l'empresa.
 • Fomentar la integració sociocultural dels treballadors nouvinguts (han rebut formació treballadors de l'empresa 7 nacionalitats difernts).
 • Compartir espais i recursos.
 • Adequar els continguts formatius a les necessitats de l'empresa.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat a l'empresa, amb alts nivells de corresponsabilitat.

El Premi el van recollir:

 • el director de relacions laborals de la Corporació, Sr. Antonio Condal Tomàs
 • i la directora de l'Institut, Sra. Maria Pampalona Armengol

Premi a la cooperació entre FRAPE BEHR i l'Institut Martí l'Humà, ambdós de Montblanc

Frape Behr, S.A. forma part del Grup Behr, una empresa concentrada, sobretot en la innovació, el desenvolupament i la fabricació de sistemes i productes de transferència tèrmica de l'automòbil. A Montblanc, comarca de la Conca de Barberà, disposa de dues fàbriques, amb un fort arrelament en el seu entorn social i comarcal, on treballen més de 1200 persones.

Frape Behr ha tingut com a principal motor el creixement professional dels seus treballadors amb importants programes de capacitació professional. Aquesta aposta per la formació i la qualificació professional dels seus treballadors va ser el motiu que el va portar a establir un important projecte de cooperació amb l'Institut Martí l'Humà, de Montblanc, en el camp de la formació en manteniment industrial. Aquesta col·laboració ha permès la formació de nous professionals i els reconeixement de l'experiència professional i la millora de la qualificació professional dels seus treballadors.

Institut Martí l'Humà, de Montblanc, ha estat capaç de transformar la seva concepció de la FP i convertir-se en un motor per donar solucions a les empreses de la comarca. Ha desenvolupat, en col·laboració amb Frape, itineraris de formació, mitjançant els continguts formatius del cicle de manteniment industrial, i de reconeixement de l'experiència laboral per tal de qualificar els treballadors.

I junts ha construït un projecte que està comportant, entre altres:

 • Adequar els continguts formatius a les necessitats de l'empresa.
 • Participar en la formació i actualització del professorat.
 • Facilitar l'accés de treballadors a la formació dels cicles formatius, així com del reconeixement de la seva experiència laboral.
 • Disposar de les instal·lacions i els recursos didàctics adients.
 • Possibilitar la formació de l'alumnat en l'empresa.

El Premi el van recollir:

 • el responsable de Desarrollo Personal de Frape Behr, Sr. Juan José Bermúdez
 • i el director de l'Institut, Sr. Santiago Cabrerizo i Micó

Premi a la cooperació entre l'Associació Educativa Integral del Raval i el Centre Sant Ignasi Sarrià, ambdós de Barcelona

L'Associació Educativa Integral del Raval, de Barcelona, desenvolupa programes socieducatius adreçats a infants, adolescents, joves i famílies del barri del Raval de Barcelona, que es troben en situació d'exclusió social.

L'associació contribueix decididament a la integració social de les persones, mitjançant projectes coordinats amb altres institucions. En aquest marc, va arribar a un acord de col·laboració amb l'Escola Sant Ignasi-Sarrià per generar un model d'inserció laboral configurat per un conjunt d'actuacions de formació professional i d'acompanyament de la inserció sociolaboral, en el camp concret del cicle de grau superior d'activitats físiques i esportives.

L'Escola Sant Ignasi-Sarrià, de Barcelona, ha estat capaç de col·laborar amb entitats socials en la integració de persones amb risc d'exclusió, posant a disposició de l'entitat els sues recursos formatius. Tot plegat, un exemple de compromís professional i d'aportar idees imaginatives per a l'impuls de la formació professional i de la cohesió social

El Premi el van recollir:

 • la presidenta de l'Associació Educativa, Sra. Alícia Ros Chanovas.
 • i el director general de l'Escola Sant Ignasi, el Sr. Joan Bassa i Arnau

Tanmateix, el Jurat ha considerat oportú atorgar una Menció Especial als 25 centres educatius que han participat en el projecte d'homologació de centres de treball, en el marc de la millora de la qualitat en la formació dels ensenyaments professionals.

L'objectiu d'aquests Diplomes és reconèixer el treball que han dut a terme i que encara estan duent-lo, aquests 25 centres de formació.

El projecte sorgeix del Conveni Marc i de la Llei de Cambres 14/2002 que encomana a aquestes a col·laborar amb les administracions educatives en la gestió de la formació pràctica en centres de treball i empreses, inclosa en els ensenyaments de formació professional reglada, en especial en la selecció i l'homologació de centres de treball i empreses i , si s'escau, en la designació de tutors dels alumnes a les empreses, i el control del compliment de la programació de la formació en centres de treball.

El curs 2008-2009 es va iniciar amb 8 centres el pilotatge del procés d'homologació d'empreses per a la Formació en Centres de Treball amb centres públics i privats de Catalunya, amb l'objectiu d'establir un procediment que permetés validar la capacitat i l'adequació de les empreses i entitats de participar en el procés de formació de l'alumnat de cicles formatius.

El curs 2009-2010, donada la complexitat del projecte, es va decidir incorporar 17 centres més per tal aconseguir recollir més aportacions i propostes de millora dels centres participants que permetessin aplicar-les al projecte i ampliar les funcionalitats del programari resultant.

Es preveu que el curs 2010-2011 s'incorporin en el procés i com a usuaris del nou programari BID 100 centres més, amb els seus corresponents alumnes.

L'objectiu d'aquest procés d'innovació ha estat doncs harmonitzar les pautes d'actuació dels centres educatius que imparteixen formació professional de cara a validar la capacitat i adequació de l'empresa com a receptora d'alumnes en practiques.

 • Institut La Pineda - Badalona
 • Institut Escola del Treball - Barcelona
 • Institut Salvador Seguí - Barcelona
 • Institut Narcís Monturiol - Barcelona
 • Escola Tècnica Professional del Clot - Barcelona
 • Institut Esteve Terradas i Illa - Cornellà de Llobregat
 • Institut Vil·la Romana - La Garriga
 • Institut Carles Vallbona - Granollers
 • Centre d'estudis Joan XXIII - Hospitalet de Llobregat
 • Institut Milá i Fontanals - Igualada
 • Institut Mollet del Vallès
 • Institut Camps Blancs - Sant Boi de Llobregat
 • Institut Josep Brugulat - Banyoles
 • Institut Montilivi - Girona
 • Institut Mollerussa
 • Institut Caparrella - Lleida
 • Institut Lacetània - Manresa
 • Escola Capacitació agrària de Manresa
 • Institut Horticultura i Jardineria - Reus
 • Institut Castellarnau - Sabadell
 • Institut Pere Martell - Tarragona
 • Institut Comte de Rius - Tarragona
 • Institut Santa Eulàlia - Terrassa
 • Institut de l'Ebre - Tortosa
 • Institut Montsià - Amposta

Galeria de la Jornada

Pujar