Contacte

Programa BID - Banc integrat de dades

El BID és l'instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

Com treballar amb el BID?

Les preguntes més freqüents:

 • L'alumne ha finalitzat un conveni i el sistema no me'n deixa fer un de nou. El sistema no em deixa fer la pròrroga a un conveni ja acabat. En intentar fer un conveni, em surt un missatge de sol·lapament amb un altre conveni o amb un conveni ja donat de baixa.

  Comprovar la data de finalització del conveni. S'ha d'esperar un marge de 24 hores entre la data de baixa d'un conveni i la realització d'un nou conveni o pròrroga. Passat aquest temps el sistema deixa fer un nou conveni.

 • El sistema no em deixa afegir més hores a les ja establertes en un conveni. Com puc canviar l'horari d'un conveni?

  Si el conveni ja ha estat autoritzat pel Departament d'Ensenyament, no es poden modificar les seves dades; s'ha de donar de baixa el conveni i fer-ne un de nou amb les noves dades, o si s'escau, fer una pròrroga. Si el conveni encara no ha sigut autoritzat, s'ha d'esperar a rebre l'autorització i fer els passos anteriors.

 • Els convenis no arriben al Departament d'Ensenyament.

  Els convenis sempre arriben al Departament d'Ensenyament, per trobar-los a partir del moment en que han estat enviats al Departament d'Ensenyament, cal anar a Consulta de pre-convenis. També es poden consultar les estadístiques i veure en quin punt del circuit es troben.

 • No puc enviar els documents adjunts als convenis per correu electrònic. Què haig de fer?

  Cal revisar la configuració del seu navegador d'internet, veure els requeriments tècnics. S'ha de tenir configurat el e.mail del Netscape. En aquests casos, també es poden fer arribar els convenis al Departament d'Ensenyament a través del Fax.

 • Com puc fer una pròrroga?

  La pròrroga a un conveni es pot fer a partir del moment en que aquest ha estat autoritzat pel Departament d'Ensenyament, i cal fer-lo des del mòdul de gestió, dins l'apartat Generació de pròrrogues.

 • Intento trobar una pròrroga a partir del número de registre del conveni i no la trobo.

  Un conveni i la seva pròrroga tenen números de registre diferents, i per tant la pròrroga l'haurem de buscar pel DNI o qualsevol altre camp de la fitxa de l'alumne.

 • Necessito fulls d'estiu o de baixa o d'autorització menors per validar un conveni. Com els obtinc?

  Es obligatori enviar els documents adjunts al conveni i que el BID genera. Si no ho ha fet en el moment d'enviar el conveni al registre, posi's en contacte amb el Departament d'Ensenyament o bé enviï'ls per fax.

 • Vull tornar a imprimir un conveni.

  Cal anar a impresos dins el mòdul de gestió fer la consulta pel número de registre i al final de la pantalla hi ha l'opció de seleccionar i imprimir.

 • M'han refusat un conveni i voldria saber-ne el motiu.

  Cal anar a consulta de refusats, consultar el conveni i al final de pantalla hi ha el indicat el motiu, per què el qual ha estat rebutjat. Des d'aquesta opció podem fer la modificació i tornar-lo a enviar.

  Si el conveni ja ha estat autoritzat pel Departament d'Ensenyament, no es poden modificar les seves dades; s'ha de donar de baixa el conveni i fer-ne un de nou amb les noves dades, o si s'escau, fer una pròrroga. Si el conveni encara no ha sigut autoritzat, s'ha d'esperar a rebre l'autorització i fer els passos anteriors.

 • Els convenis no arriben al Departament d'Ensenyament.

  Els convenis sempre arriben al Departament d'Ensenyament, per trobar-los a partir del moment en que han estat enviats al Departament d'Ensenyament, cal anar a Consulta de pre-convenis. També es poden consultar les estadístiques i veure en quin punt del circuit es troben.

 • No puc enviar els documents adjunts als convenis per correu electrònic. Què haig de fer?

  Cal revisar la configuració del seu navegador d'internet, veure els requeriments tècnics. S'ha de tenir configurat el e.mail del Netscape. En aquests casos, també es poden fer arribar els convenis al Departament d'Ensenyament a través del Fax.

 • Com puc fer una pròrroga?

  La pròrroga a un conveni es pot fer a partir del moment en que aquest ha estat autoritzat pel Departament d'Ensenyament, i cal fer-lo des del mòdul de gestió, dins l'apartat Generació de pròrrogues.

 • Intento trobar una pròrroga a partir del número de registre del conveni i no la trobo.

  Un conveni i la seva pròrroga tenen números de registre diferents, i per tant la pròrroga l'haurem de buscar pel DNI o qualsevol altre camp de la fitxa de l'alumne.

 • Necessito fulls d'estiu o de baixa o d'autorització menors per validar un conveni. Com els obtinc?

  És obligatori enviar els documents adjunts al conveni i que el BID genera. Si no ho ha fet en el moment d'enviar el conveni al registre, posi's en contacte amb el Departament d'Ensenyament o bé enviï'ls per fax.

 • Vull tornar a imprimir un conveni.

  Cal anar a impresos dins el mòdul de gestió fer la consulta pel número de registre i al final de la pantalla hi ha l'opció de seleccionar i imprimir.

 • M'han refusat un conveni i voldria saber-ne el motiu.

  Cal anar a consulta de refusats, consultar el conveni i al final de pantalla hi ha el indicat el motiu, per què el qual ha estat rebutjat. Des d'aquesta opció podem fer la modificació i tornar-lo a enviar.

 • He enviat un pre-conveni al Departament d'Ensenyament i no el trobo.

  Cal anar a Consulta de pre-convenis o a Estadístiques i podrà veure si el document està encara al Registre del Departament o ja és un conveni autoritzat.

 • Com puc modificar les dades d'un alumne o d'una empresa?

  Fent la consulta de l'alumne o empresa, al posar-nos a la fitxa resultat de la consulta, i trobarem la opció Modificar que hi ha al final de la pantalla, la qual permet introduir els canvis necessaris.

 • El sistema no em calcula bé les hores de pràctiques acumulades.

  A l'hora de fer un conveni no hem de modificar el camp hores acumulades, és el mateix sistema que fa el càlcul. Revisar el calendari base i tenir en compte els dies marcats com a festius. Reviseu el navegador amb el que esteu treballant i recordeu que el navegador Explorer és incompatible.

 • El sistema no em deixa introduir el DNI d'un alumne estranger.

  Per donar d'alta un alumne estranger, en el camp del DNI només hem de posar els valors numèrics.

 • He de donar de baixa un conveni amb data anterior o posterior a l'actual.

  Les baixes és poden fer amb un màxim de cinc dies anteriors a la data de la seva realització.

Pujar