Contacte

Premis E+E

El Departament d'Educació i les Cambres de Comerç de Catalunya comparteixen l'objectiu de fomentar les pràctiques de l'alumnat d'ensenyaments professionals i promoure la col·laboració entre els centres i les empreses com a element necessari per garantir l'adequació de la formació a la realitat productiva i millorar-ne a la fi la seva qualitat.

Cada any desenes de milers d'alumnes realitzen un període de pràctiques en entorns reals a les empreses i entitats, que resulten del tot imprescindibles perquè l'alumnat completi la seva preparació professional per a la seva incorporació al món laboral.

Al llarg d'aquests anys, les empreses i els centres d'ensenyaments professionals, tant de formació professional, com d'arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius han vingut desenvolupant models de col·laboració que, de ben segur, estan aconseguint nivells de millora de la qualitat importants.

També la formació en centres de treball ha esdevingut a més d'un espai de formació compartit entre les escoles i les empreses, una oportunitat rellevant de coneixement i col·laboració entre els centres de treball i els centres formatius.

L'objectiu dels premis és reconèixer les millors iniciatives de col·laboració entre escoles i empreses en relació a la Formació en centres de treball. Amb aquest reconeixement volem mostrar a la societat exemples de bones pràctiques que esdevinguin referents de qualitat per a les empreses i els centres educatius, com també reconèixer aquelles trajectòries de constància i qualitat que poden esdevenir model de referència pel conjunt del sistema dels ensenyaments professionals. Però, sobretot, que animi els jovent a optar per la formació professional com una primera opció d'èxit en la seva carrera professional i laboral.

Pujar