Contacte

Formació de tutors d'empresa

Els tutors d'empresa són les persones de l'empresa que acullen els alumnes en pràctiques, n'elaboren el pla d'activitats conjuntament amb els centres docents, n'organitzen el treball diari i s'encarreguen del seguiment i de l'avaluació final.

Aquesta formació en habilitats es concentra en la relació entre tutor i estudiant, essent aquest un nouvingut a l'entorn laboral, amb una edat i, per tant, uns interessos que poden divergir força dels del seu tutor. Tanmateix, té el valor afegit que és una formació que podrà ser aplicada en gran mesura a les relacions professionals –i, fins i tot, personals- del tutor, cosa que també pot esdevenir un factor motivador.

Contingut

El contingut s'estructura en 5 àrees diferenciades, les dues primeres donen accés a conceptes més generals i les tres darreres són pautes per a la relació directa entre tutor i estudiant en moments determinats de l'estada.

  • Conceptes previs
  • Planificació
  • Entrevista
  • Desenvolupament
  • Avaluació

Pujar