Contacte

Àmbits d'actuació del Programa E+E

  1. Informació i assessorament a les empreses en tot allò que fa referència a la formació professional i a la realització de la formació pràctica en centres de treball.
  2. Sensibilització a tots els agents socials de la importància i reconeixement social i laboral dels ensenyaments professionals.
  3. Formació de tutors d'empresa com a responsables de la formació dels alumnes en els centres de treball.
  4. Homologació d'empreses i entitats com a criteri de qualitat de la formació pràctica en centres de treball.
  5. Creació i manteniment del registre d'empreses i entitats homologades
  6. Gestió dels convenis de formació en centres de treball a través del Banc Integrat de Dades (BID)
  7. Estudis relacionats amb els ensenyaments professionals especialment aquells que contribueixin a conèixer el grau de satisfacció de les empreses implicades en la FCT

Pujar