Contacte

Objectius del Programa E+E

  • facilitar la relació entre el món educatiu i el món productiu;
  • actuar de pont entre els centres de formació i les empreses fomentant unes pràctiques de qualitat a les empreses en el marc de la formació en centres de treball de l'alumnat de formació professional i d'altres programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d'Educació
  • contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses, afavorint la qualificació professional de les persones al llarg de la vida

Pujar