Contacte

Què és el Programa E+E

El Programa E+E (empresa+escola, escola+empresa) és fruit d'un conveni marc de col·laboració signat l'any 1.994 entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, a partir de l'obligatorietat de les pràctiques dels alumnes de formació professional en centres de treball i , conscients de la importància de les pràctiques en centres de treball, manifesten la voluntat d'establir fórmules de col·laboració més enllà de les previstes en els textos legals.

El 20 de gener de 1994 es signà un Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i les tretze Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, a través del qual es pretenia actualitzar i ampliar els acords de col·laboració en la gestió de la formació pràctica en centres de treball de la formació professional específica, imposada en virtut del que preveia l'article 34.2 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) i l'article 2.1.f) de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.

El 22 de setembre de 2003 es va signar un nou Conveni Marc davant de l'existència d'una nova situació derivada de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, que encomana a aquestes a: 1) col·laborar amb les administracions educatives en la gestió de la formació pràctica en centres de treball i empreses, inclosa en els ensenyaments de formació professional reglada, en especial en la selecció i l'homologació de centres de treball i empreses i , si s'escau, en la designació de tutors dels alumnes a les empreses i el control del compliment de la programació de la formació en centres de treball. 2) col·laborar amb l'Administració competent participant en l'estudi de les necessitats de tècnics de formació professional que té el món empresarial, tant a nivell sectorial com territorial. 3) prestar serveis d'informació i assessorament empresarial en matèria de Formació Professional. Posteriorment, aquest Conveni marc s'ha anat actualitzant els anys 2004 i 2006 amb l'objectiu de contribuir a millorar la competitivitat de les empreses i afavorir la qualificació professional de les persones al llarg de la vida.

El 26 de gener de 2009 el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya, a través del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per tal aprofundir i avançar amb noves fórmules de col·laboració més enllà de les contemplades en els anteriors Conveni marc, van acordar reforçar el paper consultiu de les Cambres i l'abast de la delegació de funcions, signant un nou Conveni Marc.

Pujar